Bilräddningskåren Svenska AB bildades 1992 i samband med att dåvarande Bärgningskåren omstrukturerades och i slutänden blev Assistancekåren.
Företaget ägs, idag, tillsammans av 9 bärgningsåkerier som är verksamma inom Assistancekåren och har stationsorter i Stor-Stockholm.

Bakgrunden var att ha ett gemensamt serviceföretag som kunde administrera tjänster till ägaråkerierna i form av gemensamma avtal, trafikledning och larmförmedling, upphandlingar m.m.

Verksamheten utvecklades till att även innefatta fordonsvärdering åt ett flertal försäkringsbolag, där fordonet antogs vara så pass skadat att det inte var värt att reparera – allt för att skona verkstädernas brist på utrymme. Samtidigt så tillhandahöll man också en uppställningsplats för fordon åt myndigheter och andra intressenter.
Initialt så var inte företaget tänkt att generera några större intäkter, utan mest fungera som en hjälpande hand åt sina ägare. Men allt som åren gick så ändrades det tankesättet och det beslutades att göra en del rejäla omstruktureringar.

Bland annat flyttade företaget 2011 från Västberga industriområde, där man befunnit sig i decennier, till nyare och fräscha lokaler i Älvsjö industriområde. Samtidigt så utökade man verksamheten kraftfullt – så pass att antalet anställda gick från 1 person 2006 till att i dagsläget bestå av 14 heltidsanställda.

Verksamheten i sig har också utvecklats, bland annat 2015 då det beslutades att köpa egna så kallade TMA-fordon för att skydda ägarnas anställda vid bärgningsarbeten på väg, till att 2021 ta över tungbärgningsverksamheten i Stockholm och således också sluta cirkeln och bli ett officiellt Assistancekåren-åkeri. TMA-verksamheten utökades under 2022 och företaget erbjuder nu även TMA-skydd vid vägarbeten för ett flertal aktörer.

I dag har företaget en fordonsflotta bestående av två tungbärgare, en fullutrustad servicebil, en lastväxlare med maskinflak och TMA-flak, 6 TMA-fordon samt två mindre skåpbilar